وبلاگ کسروی (یه یاد یعقوب مهرنهاد)

آوریل 7, 2010

حتي ظرف كودتاچيان را نيز نخواهيم شكاند / صحبت درمورد انتخابات را بس كنيم

Filed under: سیاست — kasravi @ 6:29 ب.ظ.

اگر با من نبودش هيچ ميلي/ چرا ظرف مرا بشکست ليلي

اين بيت منسوب به نظامي گنجوي بوضوح تاكتيك «باز كردن سر صحبت» در اموري كه راه مقبول و معمولي براي صحبت كردن در آن باره وجود ندارد را نشان ميدهد و براي دفع همين تاكتيك است كه مادران به دختران محجوب شان توصيه مي كنند پاسخ متلك اندازان خياباني را ندهند. وقتي «قبح» مساله‌اي آنقدر زياد است كه نمي توان مستقيمن به آن پرداخت طرف مقابل بجاي شيوه هاي ايجابي از در نفي وارد ميشود كه علامتي از تصديق آينده است. در اين چند روزه مطالب نسبتن زيادي در مورد انتخابات در بالاترين ديده مي‌شود. اين مطالب كه با نفي انتخابات آتي شروع شده – عمدتن ناخواسته- به باز كردن سر صحبت با طرف به واسطه شكستن ظرف و پاسخ دادن به متلك خواهد انجاميد و دير يا زود در اين بين زمزمه هاي شركت در انتخابات با اما و اگر و نهايتن تشويق و تبليغ و راه انداختن كمپين انتخاباتي را شاهد خواهيم بود. صحبت در مورد انتخابات، آنهم به اين زودي، حتي اگر در باب تحريم آن باشد فضا دادن به آن هايي خواهد بود كه خود بتنهايي جسارت پيش كشيدن اين موضوع و تشويق به شركت در انتخابات را ندارند. ورود به اين بازي دو سر باخت هيچ سودي براي جنبش مردم ايران نخواهد داشت. چراكه حتي با اثبات حقانيت عدم شركت در انتخابات – با صرف انرژي و زمان زياد- در نهايت در جايگاهي خواهيم ايستاد كه چند گام عقب‌تر از موضع چند ماه پيش است. بنابراين شايسته است تحريم انتخابات را با تحريم صحبت در مورد انتخابات شروع كنيم.

پ.ن: اين نوشته نيز در اصل نفي غرض است  چرا كه بهر روي مطلبي در مورد انتخابات محسوب مي‌شود و اين خود نشان دهنده ميزان كارآيي و خطرناكي (!) تاكتيك شرح داده شده در بالاست.

Advertisements

يك خواب / خورخه لويیس بورخس

Filed under: Uncategorized — kasravi @ 4:12 ب.ظ.

در متروكه‌اي در ايران برج سنگي نه بس مرتفعي است كه نه دري دارد نه پنجره اي. در تنها اتاقش (با كف خاك گرفته و شكل دايره‌اي) ميزي چوبي فتاده و يك نيمكت. در آن زندان مدور، مردي كه شبيه من است دارد به خطي مي‌نويسد كه چيزي از آن سردر نمي‌آورم. شعري بلند درباره مردي كه در زندان مدوري ديگر دارد شعري مي نويسد درباره مردي كه در زندان مدوري ديگر . . . اين دور را پاياني نيست و هيچكس نخواهد توانست آنچه زندانيان مي نگارند را بخواند.

اين شعر به زبان انگليسي

شعر به زبان اصلي

(more…)

وب‌نوشت روی وردپرس.کام.